Založit účet Více →

Smart Exchange Expert s.r.o.

Společnost Smart Exchange Expert s.r.o., jedná na základě povolení (povolení PPSMR) k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb. O platebním styku, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl С, vložka 260518.

Výhody spolupráce s námi:

 

Seznam právnických osob | Výpis z Obchodního rejstříku | Rejstřík finančních organizací CNN | Postup při podávání stížností

Právnickým osobám

 

Před uzavřením smlouvy se společností Smart Exchange Expert s.r.o. doporučujeme seznámit se s informačním oznámením.

Informační oznámení pro zákazníky

Fyzickým osobám

 

Před uzavřením smlouvy se společností Smart Exchange Expert s.r.o. doporučujeme seznámit se s informačním oznámením

Informační oznámení pro zákazníky


Ceník

Vedení účtu

Služby Cena
1.1 Založení účtu pro právnické osoby 30 EUR
1.2 Založení účtu pro fyzické osoby Zdarma
1.3 Poplatek za vedení účtu Zdarma
1.4 Zrušení účtu Zdarma
1.5 Informace o existenci zúčtovacího účtu, zůstatků na účtech, výpis z účtu (na papíře) 3 EUR


Platby

Služby Cena
1. Vnitřní platby Zdarma
2. SEPA platby
2.1 Standartní SEPA 0,4% (min 40 EUR max 60 EUR)
2.2 Urgentní SEPA do 11.00 SEČ 0,4% (min 50 EUR max 90 EUR)
3. Standartní EUR SHA - 0,6% (min 50 EUR max 70 EUR)
OUR - 0,6% (min 80 EUR max 100 EUR)
4. Standartní RUB SHA-40 EUR
OUR-65 EUR
5. Standartní USD SHA - 0,6% (min 50 EUR max 90 EUR)
OUR - 0,6% (min 80 EUR max 110 EUR)
6. Platby v CZK
6.1 Standartní CZK Zdarma
6.2 Urgentní CZK do 11.00 SEČ 15 EUR
7. Výzkum, zrušení a změna odchozích platebních podmínek, vyšetřování očekávané a příchozí platby 60 EUR + aktuální ceny
8. Vydání potvrzené kopie SWIFT Klientovi 10 EUR
9. Přichozí platby na účet Klienta, s výjimkou CZK 30 EUR
10. Bezhotovostní konverze měny Podle oficiálního kurzu Společnosti, bez poplatků
11. Poplatky za služby Individuálně


Nepotřebujete navštívit naši kancelář pro založení platebního účtu!

Okamžité založení platebního účtu:

 

Existuje moznost podepsaní smlouvy v přítomnosti našeho zástupce, pokud je zákazník registrován na území Ruské Federace.

Pro více informací a v případě jakýchkoli dotazů kontaktujte manažery:
+420 296 330 570 e-mail: info@seepays.com

Third Party Providers

SMĚRNICE O PLATEBNÍM STYKU (PSD2)

Evropská směrnice PSD2 (Payment Services Directive 2) má za cíl vytvořit jednotný platební trh prostřednictvím regulace bank a nových poskytovatelů bankovních služeb. Z této směrnice vychází nový český zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb., který vstoupil v účinnost 13. 1. 2018 a převádí tuto směrnici do legislativy ČR.

Evropská směrnice o platebních službách ukládá poskytovatelům platebních služeb, aby třetím stranám se souhlasem klienta zpřístupnily data svých klientů prostřednictvím tzv. API (Application Programming Interface).

Klienti budou moci nově – prostřednictvím aplikací třetích stran – spravovat své účty u různých bank na jednom místě. Získají tak informace o svých účtech, mohou provádět nepřímé zadání platebního příkazu, nebo ověřit dostupnost prostředků. To vše pomocí svých přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví.

PSD2 ukládá poskytovatelům platebních služeb umožnit přístup třetím (soukromoprávním) osobám ke klientským informacím, ovšem pouze v případě, že tato třetí osoba má udělenou příslušnou licenci od regulátora (České národní banky nebo jiného evropského orgánu dohledu) a zároveň pokud k takovému sdílení informací dal klient výslovný souhlas. Bez souhlasu klienta tak PPS nemůže žádnému třetímu subjektu předávat jakékoli informace o svých klientech.

Poskytovatele platebních služeb teď budou nově poskytovat služby otevřeného bankovnictví (Open banking API) a umožňovat třetím stranám přístupy a informace k platebních účtům a souvisejícím produktům, které klient povolil.

Naše společnost používá systém od společnosti Canopus, který již zprovoznil modul umožňující komunikace s třetími stranami prostřednictvím OpenAPI.

Manuál pro developery a popis rozhraní API bude poskytnut na vyžádání přes e-mail: info@seepays.com

Kontakty


Telefon: +420 296 330 570

E-mail: info@seepays.com

Pracovní doba: Po-Pa: 10.00-19.00; So-Ne: zavřeno

Adresa kanceláře zákaznického servisu: Školská 694/32, 110 00 Praha 1

Sídlo: Školská 694/32, 110 00 Praha 1