Open Account Learn More →

Smart Exchange Expert s.r.o.

The company Smart Exchange Expert s.r.o. operates on the basis of a small payment service provider license (SPI license) issued on September 7, 2017 in accordance with law No. 370/2017 Sb

Advantages of working with us:

 

Register of legal entities | Extract from the registry LE | Register of financial organizations CNN | Complaint Procedure

To legal entities

 

We suggest that you familiarize yourself with the information notice before entering into an agreement with Smart Exchange Expert s.r.o.

Information notice for customers

Individuals

 

We suggest that you familiarize yourself with the information notice before entering into an agreement with Smart Exchange Expert s.r.o.

Information notice for customers


Pricing

Account maintenance

Name of service Rate
1.1 Opening of a current account to a legal entity 30 EUR
1.2 Opening of a current account to an individual Is free
1.3 Monthly maintenance of current account Is free
1.4 Closing of the Account Is free
1.5 Information about the existence of a settlement account, balances on the accounts, statement of account (on paper) 3 EUR


Payments

Name of service Rate
1. Interbank payments Is free
2. SEPA payments
2.1 Standard SEPA 0,4% (min 40 EUR max 60 EUR)
2.2 Urgent SEPA until 11.00 CET 0,4% (min 50 EUR max 90 EUR)
3.Standard EUR SHA - 0,6% (min 50 EUR max 70 EUR)
OUR - 0,6% (min 80 EUR max 100 EUR)
4.Standard RUB SHA-40 EUR
OUR-65 EUR
5.Standard USD SHA - 0,6% (min 50 EUR max 90 EUR)
OUR - 0,6% (min 80 EUR max 110 EUR)
6. CZK payments
6.1 Standard CZK Is free
6.2 Urgent CZK until 11.00 CET (Czech Republic) 15 EUR
7. Research, revocation and modification of outgoing payment conditions, investigation of the expected and incoming payment 60 EUR + actual costs
8. Issuance of a confirmed copy of SWIFT to the Client 10 EUR
9. Incoming payments to the Client's account, except CZK 30 EUR
10. Conversion of non-cash currency At the official rate of the Company, no commission
11. Service free Individually


You do not need to visit our office to open a payment account!

Instant opening of a payment account:

 

And also, it is possible to sign documents in the presence of our Agent, if the Customer is registered in the territory of the Russian Federation.

For more information and if you have any questions, please contact managers by phone:
+420 296 330 570, e-mail: info@seepays.com

Third Party Providers

SMĚRNICE O PLATEBNÍM STYKU (PSD2)

Evropská směrnice PSD2 (Payment Services Directive 2) má za cíl vytvořit jednotný platební trh prostřednictvím regulace bank a nových poskytovatelů bankovních služeb. Z této směrnice vychází nový český zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb., který vstoupil v účinnost 13. 1. 2018 a převádí tuto směrnici do legislativy ČR.

Evropská směrnice o platebních službách ukládá poskytovatelům platebních služeb, aby třetím stranám se souhlasem klienta zpřístupnily data svých klientů prostřednictvím tzv. API (Application Programming Interface).

Klienti budou moci nově – prostřednictvím aplikací třetích stran – spravovat své účty u různých bank na jednom místě. Získají tak informace o svých účtech, mohou provádět nepřímé zadání platebního příkazu, nebo ověřit dostupnost prostředků. To vše pomocí svých přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví.

PSD2 ukládá poskytovatelům platebních služeb umožnit přístup třetím (soukromoprávním) osobám ke klientským informacím, ovšem pouze v případě, že tato třetí osoba má udělenou příslušnou licenci od regulátora (České národní banky nebo jiného evropského orgánu dohledu) a zároveň pokud k takovému sdílení informací dal klient výslovný souhlas. Bez souhlasu klienta tak PPS nemůže žádnému třetímu subjektu předávat jakékoli informace o svých klientech.

Poskytovatele platebních služeb teď budou nově poskytovat služby otevřeného bankovnictví (Open banking API) a umožňovat třetím stranám přístupy a informace k platebních účtům a souvisejícím produktům, které klient povolil.

Naše společnost používá systém od společnosti Canopus, který již zprovoznil modul umožňující komunikace s třetími stranami prostřednictvím OpenAPI.

Manuál pro developery a popis rozhraní API bude poskytnut na vyžádání přes e-mail: info@seepays.com

Contacts


Phone: +420 296 330 570

E-mail: info@seepays.com

Working hours: Mon-Fri: 10.00-19.00; Sat-Sun: closed

Customer service office address: Školská 694/32, Nové Město, 110 00 Praha 1

Legal address: Školská 694/32, Nové Město, 110 00 Praha 1